MBSR kursen gav mig så mycket!

“Jag har blivit snällare mot mig själv, jag accepterar mer och ser nuet och försöker även att uppleva det. Jag upplevde kontinuiteten, att ses en gång i veckan som mycket positivt och att få dagliga övningar att träna på hemma”

Tack för Minfulness minikursen

“Alla borde ta chansen att göra något liknande, att lära sig hantera stress, oro men också bara vara. Jag har fått med mig insikter och verktyg som i sig är så enkla att jag kan använda dem hela tiden”

Tack för Mindfulness Minikursen!

“Kursen har varit hjälpfull för mig eftersom jag upplever mycket stress och oro i min vardag. Jag känner mig nu trygg med att använda mina nya verktyg och kunskaper i vardagen”.