“Kursen har varit hjälpfull för mig eftersom jag upplever mycket stress och oro i min vardag. Jag känner mig nu trygg med att använda mina nya verktyg och kunskaper i vardagen”.