“Jag har blivit snällare mot mig själv, jag accepterar mer och ser nuet och försöker även att uppleva det. Jag upplevde kontinuiteten, att ses en gång i veckan som mycket positivt och att få dagliga övningar att träna på hemma”