Så väl-investerad kurs!

Tack för gravidyogakursen!

Det känns som en bra investering i både tid och pengar. Kursen har en bra struktur, med mycket bra tips och nyttig information. Jag uppskattade dig som lärare för att du är kompetent och lyser med en trygghet. Yogan var några av de bästa stunderna på dagen under min graviditet!

Gravidyogan har förberett mig:

“Tack för gravidyogakursen!

Det har varit en tid för mig att stärka mig själv och förbereda mig inför kommande förlossning. Rörelser och övningar har både gjort att min kropp har blivit starkare och mjukare. Jag känner mig trygg inför vad som komma skall”.

MBSR kursen gav mig så mycket!

“Jag har blivit snällare mot mig själv, jag accepterar mer och ser nuet och försöker även att uppleva det. Jag upplevde kontinuiteten, att ses en gång i veckan som mycket positivt och att få dagliga övningar att träna på hemma”

Tack för gravidyogakursen

“Jag fick med mig redskap för att hantera min förlossningsrädsla, har nu känslan av att jag kan andas och röra mig igenom min kommande förlossning”.

Tack för Minfulness minikursen

“Alla borde ta chansen att göra något liknande, att lära sig hantera stress, oro men också bara vara. Jag har fått med mig insikter och verktyg som i sig är så enkla att jag kan använda dem hela tiden”

Tack för Mindfulness Minikursen!

“Kursen har varit hjälpfull för mig eftersom jag upplever mycket stress och oro i min vardag. Jag känner mig nu trygg med att använda mina nya verktyg och kunskaper i vardagen”.