Mindfulness Meditation MBSR

3,990.00kr inkl moms

Det här är en kurs för dig som har mediterat ett tag och vill ha fortsatt stöd, eller dig som tidigare mediterat och av en eller annan anledning tappat bort ditt utövande. Syftet med kursen är att ge dig vägledning i både teori och praktiska övningar (genom video och ljudformat) så att du kan återta och/eller fortsätta ditt utövande på ditt unika sätt framöver. Kursen är indelad i 3 veckor där du varje vecka fokuserar på ett tema och har en hemövning att göra dagligen.

 

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) är ett fastställt program med nio träffar utspridda under 8 veckors tid. Programmet innehåller systematisk träning med meditationer, kroppsscanning och enkel yoga. Varje vecka ses vi online via zoom videomöten, nya hemövningar delas ut veckovis.

Denna kurs tillgodoräknas som steg 1 i MBSR-lärarutbildningen och ger dig behörighet att söka MBSR-practicum, steg 2 i den professionella lärarutbildningen, MBSR via Center for mindfulness Sverige och USA.

Varje vecka behandlar vi olika teman så du får kartlägga din egen stressituation och tillsammans hittar vi verktyg för stresshantering. Övningarna bygger på upplevelsebaserad inlärning som är noga utprövad för att följa och stödja individens inre process. Övningarna bygger på stressmedicinsk forskning, där empowerment, dvs deltagarens egen förmåga stöds. Grunden i alla övningar är att rikta sin uppmärksamhet med avsikt, i nuet utan värderingar. Mindfulness är egentligen ett sätt att leva och inte en metod, så programmet kan ses som en skola för att lära sig ett nytt förhållningssätt till livets utmaningar.

Innehåll i kursen

* Mindfulnessträning, stresshantering, kartläggning av stressorer

* Övningar: kroppsskanning, lugn yoga, meditationer

* Tema teori varje vecka

* Tystretreat heldag

* Hemövningar (daglig hemträning 45-60 min)

Du får tillgång till material veckovis kopplat till veckans tema, du får också tillgång till inspelade ljudfiler som du sedan får utnyttja även efter kursen.

Innehåller ca 25 tim lärarledd utbildning. Om du vill finns även möjlighet att boka till enskilda samtal (mindfulness coachning) i samband med kursen.