Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr2500
Kom igång

Yoga för cancer eller onkologisk yoga är en speciellt anpassad yoga för dig som genomgår eller har genomgått cancer. Du kan vara under behandling eller ha avslutat din behandling. Yogaformen är utformad för att stödja de fysiska, mentala och känslomässiga behov som cancer & dess behandlingar ofta för med sig. Så att du ska kunna läka, bygga upp din kropp och stärka kroppens försvar.

Praktiken, yogaklasserna är aktiva, vi jobbar med andetaget, rörelse och avslappning. Yogan fokuserar på att stimulera immunförsvaret genom rörelse, öka flexibiliteten och styrkan, minska oro och ångest samtidigt som den boostar vårat välmående.

Programmet Yoga for Cancer (Y4C) är framtaget av Tari Prister och detta är ett modifierat program för att passa i Sverige. Yoga är en säker metod för dig som vill börja röra på dig. Det kan också hjälpa vid många vanliga biverkningar som cancer och dess behandlingar kan ge: till exempel benskörhet, lymfödem, ärrvävnad, stelhet, nevropati, smärta, förstoppning, fatige, trötthet, oro, rädsla och mycket mer.

VAD GÖR YOGA FÖR CANCER

 • Bygger styrka & flexibilitet.
 • Stärker immunförsvaret och ökar lymfatiska flödet.
 • Minskar cancerrelaterad trötthet.
 • Förbättrar sömnen.
 • Minskar upplevelsen av cancerrelaterad smärta.
 • Minskar risken för viktuppgång.
 • Minskar oro, ångest och rädsla.
 • Ökar benstyrkan (densiteten).
 • Hjälper till att minska biverkningar såsom: lymfödem, förstoppning och neuropati.
 • Ger dig som patient möjlighet att påverka din egen situation och bli delaktig i din läkning.
 • Ökar välbefinnandet.

Kurs innehåll

Expandera alla