Aktuell status
Ej anmäld
Pris
1 995,00 kr
Kom igång

Yoga för cancer eller onkologisk yoga är en speciellt anpassad yoga för dig som genomgår eller har genomgått cancer. Du kan vara under behandling eller ha avslutat din behandling. Yogaformen är utformad för att stödja de fysiska, mentala och känslomässiga behov som cancer & dess behandlingar ofta för med sig. Så att du ska kunna läka, bygga upp din kropp och stärka kroppens försvar.

Praktiken, yogaklasserna är aktiva, vi jobbar med andetaget, rörelse och avslappning. Yogan fokuserar på att stimulera immunförsvaret genom rörelse, öka flexibiliteten och styrkan, minska oro och ångest samtidigt som den boostar vårat välmående.

Yoga för Cancer® är framtaget av Camilla Strandmark som är canceröverlevare och specialistsjuksköterska. Det bygger på det amerikanska programmet Y4C (Yoga for Cancer) men är ett modifierat program för att passa i Sverige. Yoga är en säker metod för dig som vill börja röra på dig. Det kan också hjälpa vid många vanliga biverkningar som cancer och dess behandlingar kan ge: till exempel benskörhet, lymfödem, ärrvävnad, stelhet, nevropati, smärta, förstoppning, fatige, trötthet, oro, rädsla och mycket mer.

VAD GÖR YOGA FÖR CANCER

 • Bygger styrka & flexibilitet.
 • Stärker immunförsvaret och ökar lymfatiska flödet.
 • Minskar cancerrelaterad trötthet.
 • Förbättrar sömnen.
 • Minskar upplevelsen av cancerrelaterad smärta.
 • Minskar risken för viktuppgång.
 • Minskar oro, ångest och rädsla.
 • Ökar benstyrkan (densiteten).
 • Hjälper till att minska biverkningar såsom: lymfödem, förstoppning och neuropati.
 • Ger dig som patient möjlighet att påverka din egen situation och bli delaktig i din läkning.
 • Ökar välbefinnandet.

Kursen är indelad i 5 olika kapitel med olika fokusområden i varje kapitel. Du har tillgång till kursen under ett helt års tid så att du kan använda yogan och övningarna så det passar DIG💗

Kurs innehåll

Expandera alla