Keep Calm and Ujjayi

Tänk vad andetaget kan göra för oss egentligen. Det kan vara där som den trygga hamnen när vi behöver stillhet. Det kan vara det kraftfulla andetaget när vi aktiverar oss och behöver mer syre i vår kropp. Genom att uppmärksamma våra andetag kultiverar vi mindfulness, medveten närvaro. Yogiska andningsövningar är värdefulla att göra så ofta vi bara kan. Ujjayi, eller segerandning är en andningsteknik som balanserar oss, den ger oss energi om det är det vi behöver och den ger oss lugn om det är det vi behöver. Så “Keep Calm and Ujjayi” 💗

Fostering Future Friendly Schools & Social Innovation

Education for Social Innovation, with our partners at the Toronto District School Board. The new course, co-designed with a group of lead educators at the TDSB, brings together elements of our Student Voice and Global Citizenship e-courses with new content infusing topics of social change, entrepreneurship.

Technology for pedagogical documentation. Several of the most engaged schools also participated in our Future Friendly Schools program, gaining new perspectives on their strengths and opportunities though a survey of their stakeholders. Here’s a look at some of the outcomes generated through the words of participating educators and students.

Education for Social Innovation, with our partners at the Toronto District School Board. The new course, co-designed with a group of lead educators at the TDSB, brings together elements of our Student Voice and Global Citizenship e-courses with new content infusing topics of social change, entrepreneurship.

Technology for pedagogical documentation. Several of the most engaged schools also participated in our Future Friendly Schools program, gaining new perspectives on their strengths and opportunities though a survey of their stakeholders. Here’s a look at some of the outcomes generated through the words of participating educators and students.

Education for Social Innovation, with our partners at the Toronto District School Board. The new course, co-designed with a group of lead educators at the TDSB, brings together elements of our Student Voice and Global Citizenship e-courses with new content infusing topics of social change, entrepreneurship.

Technology for pedagogical documentation. Several of the most engaged schools also participated in our Future Friendly Schools program, gaining new perspectives on their strengths and opportunities though a survey of their stakeholders. Here’s a look at some of the outcomes generated through the words of participating educators and students.